top of page
ux-indonesia-qC2n6RQU4Vw-unsplash.jpg

Ne Yapıyoruz?

Belirlenen problemleri odak alarak çözümler geliştiriyoruz. Geliştirilen çözümler ve işbirlikleri ile güçlü bir ağ oluşturuyoruz. 

Proje Kolaylaştırıcılık 
Süreci

Süreç proje ihtiyaçlarına göre kurgulanmaktadır. Proje takımları eşliğinde yaratım süreçleri planlanır, uygulanır ve takip edilir.

icon_originnovation.png
Kurum İçi
Girişimcilik

Kurum içi girişimcilik, kurumlar arası yaratıcı işbirlikleri odağında, esnek ve çevik iş modelleri geliştirerek projelerin hayata geçmesinde kolaylaştırıcılık hizmetidir.

icon_originnovation.png
Açık Inovasyon

Kapalı kaynaklar kullanmadan, paylaşım ve işbirliği içerisinde ortak üretimle yenilikçi fikirler geliştiriyoruz

icon_originnovation.png
Ürün Geliştirme

Ürününüzü geliştirmek için plan yapıyor, uyguluyor ve süreci takip ediyoruz.

icon_originnovation.png
Topluluk Yönetimi

Topluluk içinde etkileşim artırarak fırsatlar sunmayı, aidiyet duygusu kazandırmayı ve geniş bir ağ yaratmayı hedefliyoruz.

icon_originnovation.png
Inovasyon Ekibi
Oluştur

Anlayan, gözlem yapan, problemlere çözümler sunan, yaratıcı fikirler üreten ve kuvvetli iletişim gücü bulunan kişiler ile inovasyon ekipleri oluşturuyoruz.

icon_originnovation.png
1.png

Proje Kolaylaştırıcılık Süreci

Süreç proje ihtiyaçlarına göre kurgulanmaktadır. Proje takımları eşliğinde yaratım süreçleri planlanır, uygulanır ve takip edilir.

5.png

Kurum içi Girişimcilik

3.png

Açık Inovasyon

Kurum içi girişimcilik, kurumlar arası yaratıcı işbirlikleri odağında, esnek ve çevik iş modelleri geliştirerek projelerin hayata geçmesinde kolaylaştırıcılık hizmetidir.

Kapalı kaynaklar kullanmadan, paylaşım ve işbirliği içerisinde ortak üretimle yenilikçi fikirler geliştiriyoruz

2.png

Ürün Geliştirme

Ürününüzü geliştirmek için plan yapıyor, uyguluyor ve süreci takip ediyoruz.

6.png

Topluluk Yönetimi

4.png

Inovasyon Ekibi Oluştur

Topluluk içinde etkileşim artırarak fırsatlar sunmayı, aidiyet duygusu kazandırmayı ve geniş bir ağ yaratmayı hedefliyoruz.

Anlayan, gözlem yapan, problemlere çözümler sunan, yaratıcı fikirler üreten ve kuvvetli iletişim gücü bulunan kişiler ile inovasyon ekipleri oluşturuyoruz.

WhatsApp Image 2021-03-02 at 14.02.50.jp
cocreathon.png

Kullanıcılardan gelen girdilerin baştan sona merkezi bir rol oynadığı bir ürün veya hizmet tasarım sürecini ifade eder. Co.Creathon'da temel düşünce yapısı olarak "Design Thinking" metadolojisi uygulanmaktadır. Deneyimi değerli kılarak tüm paydaşları deneyime dahil eder. Tüm süreç kendi online yazılım programında uygulanmaktadır. Katılımcı tasarım, kumulatif problem çözme deneyimi, fikir yönetimi ve tüm takımların şeffaf olarak dahiliyetini esas alır.

ARAÇLARIMIZ

Eğitim Materyallerimiz

Atölye yürütücüsü ve Originnovation ekibi tarafından Design Thinking (DT) metodolojisi kapsamında hazırlanan dokümanlardır. Eğitim materyallerinin ilkini buradan indirebilir ve eğitim materyallerinin devamı için CoDesignn platformuna üye olduktan sonra proje modülleri içerisinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page