top of page
ases.jpeg

ORIGINNOVATION

Originnovation; yaşam odaklılık, kapsayıcılık ve ortak üretim değerleriyle hareket eder.

Originnovation Nedir?

"Love, Design, Innovate"

Originnovation, Originn'de geliştirdiğimiz metodoloji ile deneyimlediğimiz işbirliği ve ortak üretim modelinin katkı ve etkilerini geliştirebilmek için ortaya çıkan bir yenilik hareketidir. Özel sektörü, üniversite, girişimcilik ve inovasyon ekosistemiyle entegre ederek, birbirleriyle esnek işbirlikleri kurmalarını hedefler. Bu işbirliklerinin ölçülebilir, takip edilebilir, açık inovasyon kültürünü benimsemiş yaratıcı topluluklar geliştirmesini sağlar.

Originn'de geliştirdiğimiz metodoloji ile deneyimlediğimiz işbirliği ve ortak üretim modelinin katkı ve etkilerini geliştirmek için girişimcilik ve inovasyon ekosistemi ile entegre edebileceğimiz, daha kapsayıcı, sistematik, çıktı kalitesi yüksek bir iş modeli ortaya çıkarıyoruz.

Benimsediğimiz Değerler

yasamodaklılık.png

Yaşam Odaklılık

Sadece insanlara değil; tüm canlılara ve dünyaya karşı sorumluluk sahibiyiz. Kişiler ve kurumlarla iletişimde, üstlendiğimiz rolde, yaptığımız tüm faaliyetlerde bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Sadece bugün için değil; gelecek için de değer yaratmayı önemsiyoruz. Bu   yüzden   devamlılığı   sağlamaya, çevreye  duyarlı   ve  sürdürülebilir olmaya özen gösteriyoruz.

Kapsayıcılık

İşbirliği odağında, birleştirici olmaya önem veriyoruz. Ortak hareket edebilmenin önemine inanıyor, bunu bir arada, sistemli ve paylaşarak yapmaya çalışıyoruz.  Farklı disiplin, görüş ve deneyimden beslenen, sürekli yenilenen, esnek bir yapıyı benimsiyoruz. Yerel unsurların güç birliğine inanarak, bağımsız, kolaylaştırıcı, esnek yapı ile değişen koşullara hızla uyum sağlıyoruz.

kapsayıcılık.png
ortakuretım.png

Ortak Üretim

Hepimiz topluluğun bir parçasıyız. İşbirliği, katılımcılık, dayanışma ve paylaşmayı, üretmenin ve gelişmenin anahtar kavramları olarak görüyoruz. Originnovation olarak, bilgi ve deneyimi paylaşırken öz farkındalığı yüksek topluluklar inşa  etmede kolaylaştırıcı olma motivasyonu ile çalışıyoruz.

Yaklasımımız: Yeniliğin itici gücü olarak tasarım

.

Originnovation olarak yaşam odaklılık, kapsayıcılık ve ortam üretim değerleriyle hareket ediyoruz. Bu değerler ile çözümün parçası olup birlikte yol almayı hedefliyoruz ! İşbriliği, katılımcılık, dayanışma ve paylaşma anahtar kelimeleri ile bilgi ve deneyim paylaşma hedefinde ilerliyoruz. 

 

Bu hedeflerimizi kapsadığı için Design Thinking yaklaşımını benimsiyoruz. Design Thinking, bir düşünme sürecidir ve bu süreci disiplinlerarası ortak çalışmayla ve insan merkezli yaratıcı düşünce yaklaşımıyla planlamak gerekir. Kısacası Design Thinking; İletişim, İşbirliği, Sorgulama ve Yaratıcılık odağındaki 21. yy. temel eğitim hedeflerini sağlayan ve problem tanımından çözüm sürecine kadar kullanılan temel düşünce yapısıdır.

bottom of page