top of page
WhatsApp Image 2021-03-02 at 14.02.49 (2).jpeg

Belirlenen problemleri odak alarak çözümler geliştiriyoruz.
Geliştirilen çözümler ve işbirlikleri ile güçlü bir ağ oluşturuyoruz. 

sarı.png

Proje Kolaylaştırıcılık
Süreci

Süreç proje ihtiyaçlarına göre kurgulanmaktadır. Proje takımları eşliğinde yaratım süreçleri planlanır, uygulanır ve takip edilir.

yesil.png

Kurum Içi 
Girişimcilik

Kurum içi girişimcilik, kurumlar arası yaratıcı işbirlikleri odağında, esnek ve çevik iş modelleri geliştirerek projelerin hayata geçmesinde kolaylaştırıcılık hizmetidir.

mor.png

Açık
Inovasyon

Kapalı kaynaklar kullanmadan, paylaşım ve işbirliği içerisinde ortak üretimle yenilikçi fikirler geliştiriyoruz.

koyu-sarı.png

Ürün 
Geliştirme

 

Ürününüzü geliştirmek için plan yapıyor, uyguluyor ve süreci takip ediyoruz.

koyu-yesil.png

Topluluk
Yönetimi

Topluluk içinde etkileşim artırarak fırsatlar sunmayı, aidiyet duygusu kazandırmayı ve geniş bir ağ yaratmayı hedefliyoruz.

koyu-mor.png

Inovasyon Ekibi 
Oluşturma

Anlayan, gözlem yapan, problemlere çözümler sunan, yaratıcı fikirler üreten ve kuvvetli iletişim gücü bulunan kişiler ile inovasyon ekipleri oluşturuyoruz.

bottom of page