top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginnovation

Öğrenen Organizasyon Yapılandırmasında İnovasyonun Yeri

Dünyanın geldiği noktaya baktığımızda daha önce hiç bilmediğimiz konuların gündemimiz olduğunu görüyoruz. Dijitalleşmenin ve bilgi ekonomisinin artışıyla birlikte kurumların bu ortamda ayakta kalabilmeleri için sürekli yenilenme ve öğrenme halinde olmaları gerekiyor.


Öğrenen organizasyon, çalışanların yeni bilgi, yöntem ve deneyim oluşturmasını, paylaşmasını, organizasyonun bilgisi haline getirmesini ve bilgi, yöntem ve deneyimleri sorunların çözümünde kullanmasını temel alan bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu hedefe giden yol, kurumlarda ortak bir vizyon ve amaç doğrultusunda, anlayış ve değerler ile bağlantılı ortak bir dil oluşturmaktan geçiyor.


Bu hedefe ulaşmak için, kurumlar sürekli olarak kendilerini yeniden keşfetmeli, yaratıcı düşünceyi teşvik ederek yeni fikirler ortaya koymalı ve iş birliği içinde çalışarak yeni iş modelleri geliştirmelidir. Ayrıca, organizasyon içinde yeniliklere açık bir kültür oluşturarak, çalışanların öğrenmeye ve gelişmeye istekli olmalarını sağlamak da önemlidir.


Bu süreçte, kurum içinde iletişim kanallarının etkili bir şekilde kullanılması ve bilgi paylaşımını teşvik etmek, öğrenen organizasyonun temel taşlarından biridir. Bu sayede, çalışanlar arasında bilgi akışı artar ve organizasyonun bütününde bir bütünlük sağlanır. Öğrenen organizasyon olma yolunda adımlar atmak, sadece bugünkü ihtiyaçları değil, aynı zamanda gelecekteki değişimlere adaptasyonu da mümkün kılar.


Kurum için öğrenen organizasyon oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, 1997 yılında günümüze kadar devam eden yetenek savaşını kazanmak için önemli bir adımdır.Peki biz nasıl öğrenen topluluk oluşturuyoruz?Originnovation, kapsayıcılık, yaşam odaklılık, ortak üretim kültürü ve iş birliği yaratma değerleriyle ortaya çıkan yenilik hareketidir. Dünden bugüne iç organizasyonunda yatay hiyerarşiyi benimseyerek, herkesin birbirini bilgi ve deneyimle beslediği bir yapı inşa ettik. Bu birikimi kullanarak, kurumların kendi iç yapılarını ve anlayışlarını dönüştürmelerine yardımcı olurken ortak üretim kültürü ve topluluk yönetimi gibi kavramları da kurum perspektifine dahil ediyoruz.


Üretken bir topluluk, yüksek öz farkındalığa sahip, sorgulayan, yapıcı iletişim kuran ve işbirliği içinde üretken olan bir yapıdır. Bu anlayışımızla özel sektörü üniversitenin ekosistemine, girişimciliğe ve yenilikçiliğe entegre ederek esnek bir iş birliği kurmayı hedefliyoruz. Hedeflerimizi kucakladığı içinde her durumda Design Thinking yaklaşımını benimsedik.


Günümüz dünyasında hepimizin topluluğun bir parçası olduğunu biliyoruz ve ortak üretebilmenin önemine inanıyoruz. Originnovation olarak, bilgi ve deneyimi paylaşırken öz farkındalığı yüksek topluluklar inşa etmede kolaylaştırıcı olma motivasyonu ile çalışıyoruz.


Bir topluluğa ait olmak demek bireyin topluluk için kendisinden vazgeçmesi ile değil aksine o topluluk ile kendisini keşfetmesi ile ve o topluluğa geri vererek kendisini gerçekleştirmesi ile sağlanır. 

Yazar: Bahar Körpetütüncü


Katkıda Bulunan Yazar: Can Guvenir


Editör: Öykü Çelik


İllustratör: Bahar Körpetütüncü


Comments


bottom of page