top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginnovation

Akademik Girişimcileri Destekleme Yolunda Yenilikçi İş birlikleri Tasarlamak: Hasat Hibe Programı 2023

Güncelleme tarihi: 27 MarSürdürülebilirliğin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde havaya, suya ve toprağa verilen zararı onarmak deyim yerindeyse şart oldu. Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı yenilemenin vakti geldi de geçiyor bile..


Çeşitli disiplinlerden lisansüstü düzeyde yapılan sürdürülebilirlik odaklı araştırmaların ve projelerin sayısı her geçen gün artsa da bu alanda daha fazla çalışmanın desteklenmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz.


Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İnci Holding’in bu alanda yapılan çalışmaların sayısını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Hasat Hibe Programı havaya, suya ve toprağa halihazırda verilen zararı onaran projeleri destekliyor, lisansüstü öğrencilere “can suyu” oluyor.


Program tasarım danışmanlığı kapsamında yürütücü partneri olduğumuz Hasat Hibe Programı 2023’te;


Peki var olan sürdürülebilirlik odaklı akademik çalışmalar literatür katkısı dışında nasıl daha katma değerli ve kendi içinde sürdürülebilir hale getirilebilir? 


sorusundan hareketle programını uçtan uca yeniden ele aldık.


Tasarım, planlama ve uygulama başlıklarına böldüğümüz bu sürecin tasarım aşamasında paydaşlarımızla birlikte akademi, sürdürülebilirlik ve girişimcilik eksenlerinde hayırseverlikten ekosisteme katkı sunmaya doğru bir kültür dönüşümü yaratmayı ve bunun kendi içinde sürdürülebilir bir topluluğa dönüşmesini makro hedefler olarak belirledik.


Makro hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız Hasat Hibe Programı 2023 sürecinde nakdi destekle birlikte çeşitli destek mekanizmaları da programa dahil edildi. Üç haftalık mentorluk süreci başta olmak üzere katılımcıların 2023’ün ikinci ve 2024 yılının ilk yarısını kapsayan 2023 kohortu boyunca bu desteklerden faydalanmalarına olanak sağlandı.

Program kapsamında Sorumlu Üretim & Tüketim ve İklim Eylemi temaları odağında alınan proje başvurularından 15 proje mentorluk sürecine dahil edildi.


Birebir mentorluk ve webinar serisinden oluşan mentorluk sürecinde iş modeli kanvası, patent, yatırım süreçleri ve sunum hazırlamaya yönelik tasarlanan webinar serisi ile katılımcılara bütünsel bir zemin hazırlandı ve projelerini geliştirmelerine, geliştirirken de sektörden çeşitli dikeylerde uzmanlıkları bulunan isimlerden mentorluk almalarına alan açıldı.Üç haftalık mentorluk sürecinde akademik çalışmaların hayata geçmesi amacıyla iş modeli kanvası baz alınarak hazırlanan webinar serisi; 11, 18 ve 25 Kasım tarihlerinde düzenlendi. Katılımcılar webinar konuları dikeyinde uzmanlığı olan eğitmenlerden farklı disiplin ve konu başlıklarından bakış açıları edindiler.Sektör - Fikir / Ürün - Hedef Kitle Uyumu, Üretim - Paydaş / Kaynak Yönetimi, Finansal Yapı - Gelir Gider / Fon yapıları konuları odağında gerçekleşen webinar serilerine ek olarak Patent & Fikri Sınai Haklar ve Sunum eğitimleri verildi.

Mevcut mentorluk kurgusuna ek olarak yatırım odağında soru - cevap oturumu düzenlendi ve katılımcıların yatırım süreçleri odağında bilgi almalarına olanak sağlandı.


Sektör - Fikir / Ürün - Hedef Kitle Uyumu, Üretim - Paydaş / Kaynak Yönetimi, Finansal Yapı - Gelir Gider / Fon Yapıları konuları odağında gerçekleşen webinarları takiben katılımcılara bu konular odağında görev şablonları iletilerek bu şablonları bir sonraki webinara kadar doldurmaları beklendi.


Her bir webinarın ardından katılımcılardan o webinara ait geribildirimler alındı.


3 Hafta boyunca 13 farklı mentorla görüşme olanağı bulan katılımcıların süreç performansları takip edilerek raporlandı. 


Sürece dair rakamsal çıktılarımız ise aşağıdaki gibiydi:
Mentorluk sürecinin sonunda akademi, yatırım ağı, TTO ve özel sektörden temsilcilerin yer aldığı jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ile 14 projeden 10’u eşit miktarda hibe almaya hak kazandı. Bununla birlikte tüm projelerin 2024 yılının ilk yarısında da diğer desteklerden faydalanmaya devam etmesi bu programı diğerlerinden ayıran “Yol Arkadaşlığı”nın bir göstergesiydi.


Danışmanlık hizmetimiz kapsamında tüm sürecin çıktısı niteliğinde ve operasyonel süreçle paralel olarak; alınan kararlar, uygulama biçimleri, uygulama adımları ve program paydaşlarının uygulamanın iyileştirilmesine yönelik verdiği geribildirimleri içeren süreç raporuna ek olarak Hasat Hibe Programı’nın sürdürülebilirliğine ve uygulanması sırasında izlenen eylem adımlarının takibini kolaylaştırmaya ve sistematik olarak sürekli iyileştirilmesine yönelik bir uygulama kılavuzu hazırladık. 


Sürdürülebilirlik alanında akademi seviyesindeki projelerin desteklenmesinde ülkemizin ilklerinden olan ve İnci Vakfı’nın hayata geçirdiği Hasat Hibe Programı’nı ekosistemde yarattığı katma değer bakımından önemli bir adım olarak görüyor ve bu programa katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz.


Bu alanda tasarlanan destek programların sayısının artması dileğiyle..


Comentarios


bottom of page