top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginnovation

Hizmet ve Deneyim Tasarımı (Service and Experience Design) Nedir?


Hizmet ve deneyim tasarımı, günümüz iş dünyasında müşteri memnuniyetini artırmak ve rekabet avantajı sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Hizmet tasarımı, kullanıcıların bir hizmeti kullanırken yaşadıkları tüm etkileşimleri kapsamlı bir şekilde ele alarak, bu süreçleri daha etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlar. Deneyim tasarımı ise, müşterilerin bir ürün veya hizmetle olan duygusal ve fiziksel etkileşimlerini iyileştirmeyi hedefler. Originnovation olarak, bu iki tasarım alanının, özellikle İzmir'in kuvvetli sektörleri olan turizm, enerji, yaratıcı endüstriler ve dijital oyun sektörlerinde büyük bir değer taşıdığına inanıyoruz. 


Hizmet ve deneyim tasarımı süreçlerimizde, Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) yaklaşımını benimsiyoruz. İlk adım olarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını derinlemesine anlamak için empati yapıyoruz. Bu aşamada, kullanıcılarla birebir görüşmeler, anketler ve gözlem yöntemlerini kullanarak, onların gerçek sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ediyoruz.


İkinci aşamada, bu ihtiyaçlara yönelik yaratıcı çözümler geliştiriyoruz. Bu süreçte, beyin fırtınası seansları ve prototipleme tekniklerini kullanarak, hızlı ve etkili çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Prototiplerimizi kullanıcılarla test ederek, geri bildirimler topluyor ve tasarımlarımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.


Son aşamada ise, tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu süreçte, paydaşlarımız arasında güçlü ilişkiler kurarak, projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Originnovation olarak, sürdürülebilirlik ve ortak üretim değerlerini ön planda tutarak, hizmet ve deneyim tasarımının her aşamasında topluluk temelli bir yaklaşım benimsiyoruz.


Hizmet ve deneyim tasarımına bütüncül bir yaklaşım getiriyoruz. İzmir'in güçlü sektörlerine odaklanarak, üniversiteler, kamu, yerel ve merkezi yönetim, sivil toplum, özel sektör ve girişim ekosistemi arasında bağlar kuruyoruz. Bu sayede, projelerimizin her aşamasında topluluk desteğini ve güvenini sağlıyoruz.


Sonuç olarak, hizmet ve deneyim tasarımı, Originnovation'ın topluluk temelli inovasyon yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Bu süreçlerde, güven ve topluluk algısını pekiştirerek, İzmir'in farklı sektörlerinde sürdürülebilir ve yaratıcı çözümler sunuyoruz. Bizimle birlikte çalışarak, siz de bu yenilikçi ve etkili süreçlerin bir parçası olabilirsiniz. 

İllüstratör: Bahar Körpetütüncü

Σχόλια


bottom of page