top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginnovation

Topluluk Temelli İnovasyon: İnovasyonda Topluluk Bakış AçısıTeknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte inovasyon, artık sadece şirketlerin ya da bireylerin işi olmaktan çıktı. Topluluk temelli inovasyon, toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla şekillenen bir süreç haline geldi. Bu yaklaşım, insanların farklı beceri, bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek ortak problemlere yenilikçi çözümler üretmelerini sağlıyor.


Topluluk temelli inovasyonun en önemli özelliklerinden biri çeşitliliktir. Farklı mesleklerden, kültürlerden ve yaş gruplarından insanların bir araya gelmesi, çeşitli bakış açılarının ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eder.


Topluluk Temelli İnovasyon Danışmanlığı


Originnovation olarak sunduğumuz topluluk temelli inovasyon danışmanlığı ile stratejik iletişim ve rehberlik sağlıyoruz. Tasarım odaklı düşünme ve yalın uygulama prensiplerini benimseyerek sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımla, kurumlar içindeki yetenekleri keşfediyor ve çalışan katılımını artırarak sürdürülebilir başarıya ulaşmalarını destekliyoruz.


Deneyimlerimizden yola çıkarak, İzmir inovasyon ekosistemi başta olmak üzere geniş ağımızda yer alan inovasyon profesyonellerini Originnovation Podcast’te ağırlıyoruz. Bu podcast’te, topluluk temelli inovasyonun çeşitliliğini ve ekosistemdeki diğer profesyoneller için ilham kaynağı olmayı amaçlıyoruz. Topluluk olmanın önemini akademi, özel sektör ve yerel yönetim perspektifleriyle ele alıyoruz.


Geleneksel inovasyon anlayışını kökten değiştiren bu yaklaşım, artık tek bir deha ya da şirketin elinde değil, toplumun geniş kesimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Bu da daha kapsayıcı, etkili ve sürdürülebilir çözümlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyor.


Bilgi paylaşımını teşvik eden ve farklı disiplinler arasında sinerji yaratan inovatif topluluklarda, inovasyon süreci katılımcıların birlikte yeni çözümler ürettiği ve değer yarattığı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.


Gelecekte topluluk temelli inovasyonun rolünün daha da artacağını ve büyük sorunların çözümünde önemli bir araç olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Bu nedenle, toplulukları güçlendirmek ve yaratıcı, inovatif topluluklar oluşturmak için kurumlara rehberlik ediyoruz.


Eğer siz de inovatif topluluklarda yer alıyor ya da yeni topluluklar oluşturma/mevcut toplulukları yönetme konusunda rehberlik arayışı içindeyseniz, sizi tanımak isteriz!


Ekosisteme ve inovasyona dair iyi uygulama örnekleri, çeşitli ağları tanıma ve yeni bakış açıları edinmek için bizi takip etmeye devam edin! Podcast’imiz yakında sizlerle buluşacak. 

Yazar: Ece Bozca, Bahar Körpetütüncü

İllüstratör: Bahar Körpetütüncü


Comments


bottom of page