top of page
  • Yazarın fotoğrafıOriginnovation

Yenilikçi Topluluklar: Jam, Dinlemek ve Duymak

İzmir, yenilikçi düşüncenin ve yaratıcı çözümlerin merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu sürecin temelinde ise topluluk oluşturma yatıyor. İnovatif topluluklar, bireylerin ve grupların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu, birlikte çalışarak yenilikçi çözümler ürettiği alanlardır. İşte bu noktada, Jam'ler devreye giriyor.


Jam'ler, değişimin üç boyutunun (kişisel, ilişkisel ve sistemik) kesişim noktasında gerçekleşen benzersiz topluluk oluşturma deneyimleridir. Müzik dünyasından ilham alan bu oturumların, İzmir'in yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarmak için mükemmel bir araç olduğuna inanıyoruz.

Originnovation ile Jam'ler


Originnovation olarak, Jam'lerin olmasını sağlamak için belirli yöntemler ve süreçler uyguluyoruz. Jam'lerin kişisel boyutunda, katılımcıların kendilerini tanımalarına ve yeni bağlar kurmalarına olanak tanıyoruz. Her katılımcının kendine özgü yeteneklerini ve bakış açılarını ortaya koyabileceği bir ortam yaratıyoruz. Bu süreç, bireylerin deneyimleriyle yüzleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.


İlişkisel boyutta ise, farklı kültürlerin ve hikayelerin paylaşılmasını teşvik ediyoruz. Katılımcılar, birbirlerinin deneyimlerinden öğrenir ve topluluk içinde anlayış ve hoşgörüyü artırır. Bu etkileşimler, farklılıkların kutlanmasını ve ortak noktaların keşfedilmesini sağlar.


Sistemik boyutta, jam'ler katılımcıların kişisel vizyonlarını ve misyonlarını netleştirmelerine yardımcı olur. Topluluk içinde pozitif değişim yaratma amacıyla dayanışma ve iş birliği ruhunu pekiştiririz. Bu süreçte, katılımcılar birbirlerinden öğrenir ve topluluklarında olumlu değişiklikler yapmak için gerekli adımları atarlar.


Originnovation, İzmir'in kuvvetli sektörleri olan turizm, enerji, yaratıcı endüstriler ve dijital oyun sektörlerine odaklanarak topluluk temelli inovasyon hizmetleri sunar. Üniversiteler, kamu kurumları, yerel ve merkezi yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve girişim ekosistemini bir araya getirerek ortak üretim ve iş birliği süreçlerini teşvik ediyoruz.


Jam'lerin İş Dünyasındaki Rolü


Jam'ler sadece bir araya gelme etkinlikleri değil, aynı zamanda bir öğrenme ve gelişim deneyimi sunar. Katılımcılar, yeni beceriler öğrenir, yenilikçi çözümler geliştirir ve topluluk içinde anlamlı bağlar kurarlar. İzmir'de iş yaşamındaki profesyoneller için bu etkinlikler, iş hayatında ve kişisel yaşamda pozitif değişimler yaratmanın anahtarıdır.


Jam'lerde kazanılan deneyimler ve oluşturulan bağlar, iş dünyasında etkili iletişim için güçlü bir temel oluşturur. İş dünyasında etkili iletişimin temelinde ise dinlemek ve duymak yer alır. 


İş Dünyasında Etkili İletişimin Anahtarı: Dinlemek ve Duymak


İş dünyasında etkili iletişim, ekipler arası uyum, çalışan memnuniyeti ve müşteri ilişkileri açısından kritik bir öneme sahiptir. Dinlemek, sadece söylenenleri işitmek değil, aynı zamanda anlamak ve bu anlayışa dayalı olarak aksiyon almak demektir.


  • Ekip Uyumunu Artırır: Ekip üyelerinin birbirini gerçekten duyması, işbirliğini ve ortak çalışmayı güçlendirir.

  • Çalışan Memnuniyetini Artırır: Çalışanların seslerinin duyulduğunu ve değer verildiğini hissetmeleri, motivasyon ve bağlılığı artırır.

  • Müşteri İlişkilerini Güçlendirir: Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini doğru bir şekilde anlayarak, onlara uygun çözümler sunmak, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırır.


Originnovation olarak etkili dinleme ve duyma konusundaki belirli yöntem ve süreçler uyguluyoruz.


  • Tasarım Odaklı Düşünme: Müşteri ve çalışanların ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirmek için bu yaklaşımı kullanıyoruz.

  • Empati Haritaları: Katılımcıların duygularını, düşüncelerini ve beklentilerini anlamak için empati haritaları oluşturuyoruz.

  • Aktif Dinleme: Ekipler ve yöneticiler için aktif dinleme becerilerini geliştiren atölye çalışmaları düzenliyoruz.


Topluluk temelli inovasyonun gücüyle, İzmir'de yenilikçi bir geleceği birlikte inşa edelim!


 

Yazar & İllüstratör: Bahar Körpetütüncü

Katkıda Bulunan Yazar: Can Güvenir, Nazey Erdilek

Comments


bottom of page