top of page
GDZ logo
IMG_5495.heic

E-MOBİLİTE ÇALIŞTAYI

4 Kasım 2022

GDZ Elektrik Dağıtım’ın “E-mobilite odağında Ege Bölgesini nasıl cazibe merkezi haline getirebiliriz?”

sorusu ile dağıtım kanalının geleceğinin konuşulduğu, ekosistem paydaşlığı ve altyapı problemlerinin çözümünün tartışıldığı Elektrik Şebekesi ve Şarj Ekosistemi: Fırsatlar, Zorluklar ve Çözümleri çalıştayı düzenledi. Kolaylaştırıcılığını üstlendiğimiz çalıştayda tartışılan başlıkları çerçevesinde, ilk olarak hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Elektrik Şebekesi ve Şarj Ekosistemi problemleri belirlendi. 

 

Ardından bu problemlere farklı çözüm önerileri getirilerek ortak bir strateji geliştirilmeye çalışıldı. Çalıştay kapsamında 3 farklı konu katılımcılar tarafından masalarda takımlara ayrılarak tartışıldı.

 

‘’İşbirliği’’ , ‘’Altyapı’’ ve ‘’Mevzuat’’ konu başlıklarını ele alan çalıştay ;

  • Ekosistemde nasıl sürdürülebilir işbirliği oluşturabiliriz?

  • Teknik altyapı çözümlerinin gelişmesini nasıl sağlayabiliriz ?

  • Mevzuatlar ile ilgili yasaların gelişmesini nasıl sağlayabiliriz ?

 

sorularıyla genişletildi. Katılımcıların yoğun katılım ve katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz çalıştay sürecinde toplam 42 katılımcıdan oluşan 6 takımın geliştirdiği fikirler ve çalıştay boyunca liderler de dahil olmak üzere E- mobilite ekosisteminde yer alan paydaşların katkıları değerlendirilerek raporlandı. 

bottom of page