top of page
HİZMETLER

Belirlenen problemleri odak alarak konu odağında detaylı araştırmalar yapıyor, içselleştiriyor ve çözümler geliştiriyoruz. Geliştirilen çözümler ve iş birlikleri ile güçlü bir ağ oluşturuyoruz.  Verdiğimiz her hizmette ağımız ile birlikte geçmiş deneyimlerimizden de güç alıyor ve geliştirdiğimiz çözümleri kapsamlı raporlar hazırlayarak dokümante ediyoruz.

Danışmanlıkicon
Programlaricon
Eğitimicon
Programlar
Çalıştay ve Toplantı Yönetimi
Açık İnovasyon (Hackathon, Ideathon)
Co.Creathon
Çalıştay & Toplantı Yönetimi
PROGRAMLAR

Çalıştay & Toplantı Yönetimi

Kurumunuzun mevcut durumu ve beklentilerini dinliyor, anlıyor ve içselleştiriyoruz. Beklentiler ve ihtiyaçlar odağında size en uygun atölye/çalıştay sürecini tasarlıyor, etkin bir şekilde işlemesi adına operasyon sürecini sizler için kolaylaştırıyoruz.

Açık İnovasyon (Hackathon & Ideathon)

Kapalı kaynaklar kullanmadan, paylaşım ve iş birliği içerisinde ortak üretimle yenilikçi fikirler geliştirilmesini sağlıyoruz. Kurumlar tarafından belirlenen temalar ve/veya problem alanları doğrultusunda düzenlediğimiz fikir geliştirme maratonları ile inovatif fikirlerin gün yüzüne çıkmasına alan açıyor ve bu fikirlerin hayata geçmesi için topluluk ağımızdan güç alıyoruz.

Açık İnovasyon
Co.creathon

Co.Creathon

Toplu beyin fırtınaları, araştırmalar, sohbetler ve mizah eşliğinde gerçekleştirilen, açık inovasyon kültürünü oluşturmak için ortak üretimi ve yapıcı rekabeti deneyimletmeyi amaçlayan Co-Creathon, Originnovation’ın özgün içeriğidir.

Disiplinler arası ve disiplinler üstü (interdisipliner, intra disipliner, transdisiplinler) bir öğrenme ve üretme deneyimi sunan Co.Creathon’da design thinking metodolojisiyle belirli süreli atölye çalışmasını kapsayan bir süreç ve akış tasarlıyoruz. Kümülatif problem çözme deneyimi, fikir yönetimi ve tüm takımların şeffaf olarak dahiliyetini esas alan süreç sonunda çözüm odaklı ürün, hizmet ve proje önerilerinin ortaya çıkmasını sağlıyoruz.

Climathon

Şehirler ve vatandaşlar için ortak iklim sorunlarına karşı yerel fikirleri birlikte oluşturma fırsatı veren ve şehirdeki paydaşlarla birlikte 2018’den beri her yıl düzenlenen Climathon, CLIMATE-KIC tarafından organize edilen eylem ve etkileşim için net bir yol sunan şehir tabanlı bir programdır.

Küresel bir hareket olan ve katılımcıları özel sektör temsilcileri, sivil toplum aktörleri, öğrenciler ve gençlerden oluşan Climathon’un her yıl belirlenen temalar odağında süreç tasarımını, kolaylaştırıcılığını ve mekan sahipliğini yapıyoruz.

Climathon
Climathon
Danışmanlık
inovasyon stratejis danışmanlığı
Öğrenen organizasyon
DANIŞMANLIK
StratejikDanışmanlık

İnovasyon Stratejisi Danışmanlığı

Kurum veya proje ihtiyaçlarına göre kurgulanan stratejik danışmanlık modelinde; kurumun talepleri ve mevcut durumu odağında ihtiyaçlara göre sektör ve pazar araştırmasının ardından proje takımları oluşturarak yaratım süreçleri ve ürün/tasarımların planlanıp uygulanmasını sağlıyoruz. Tüm süreci aktif olarak takip ediyor; süreç, ürün ve hizmetlerin  kurumlarla birlikte geliştirilmesinin ardından kapsamlı bir raporla değerlendirmesini yapıyoruz.

Öğrenen Organizasyon Yapılandırması

Yenilikçi organizasyon yapılandırması yolunda birlikte yürüdüğümüz kurumlarla; kurum içerisinde yer alan herkesin birbirini kendi bilgi ve deneyimiyle beslediği, sürekli gelişimin önünün açıldığı bir yapının organizasyonu için çalışıyoruz. İhtiyaçlar özelinde mevcut durumu anlamaya yönelik yapılan araştırmaların ardından özel sektördeki kurumların üniversite ekosistemine, girişimciliğe, yenilikçiliğe entegrasyonu ve design thinking metoduyla esnek işbirlikBirlikleri becerisinin artmasını sağlıyoruz.

Öğrenen Organizasyon
Ürün&Süreç Tasarımı

Ürün & Süreç Tasarımı

Kurumun ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yapılan hedef kullanıcı, pazar ve sektör araştırmalarının ardından; pazarda rekabet gücü yüksek, yenilikçi, tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilen teknik özelliklere sahip yeni ürünlerin veya ara parçaların üretilmesi için ürün ve süreç tasarımı danışmanlığı sunuyoruz.

Ürün & Süreç tasarımı
EĞİTİM
DT
EĞİTİM
Design Thinking Eğitimi

Design Thinking Eğitimi

Design thinking; iletişim, iş birliği, sorgulama ve yaratıcılık odağındaki 21 yüzyıl temel eğitim hedeflerini sağlayan, problem tanımından çözüme tüm süreci kapsayan temel düşünce yapısıdır. Design thinking sürecinde katılımcılar; takımlar halinde, moderatör ve kolaylaştırıcılar eşliğinde tanımladıkları problemlere metodolojik bir yaklaşımla çözüm önerileri geliştirirler. Kurumların çeşitli departmanlarına verdiğimiz bu eğitimlerin amacı; anlayan, gözlem yapan, problemlere çözümler sunan, yaratıcı fikirler üreten, iletişim gücü yüksek ekipler yaratmak ve bu ekiplerin kurumdaki operasyonel iyileştirmelere katkı sunmalarında onlara yol göstermektir.

Girişimcilik Eğitimi & Mentörlük

Kurum içinde farklı departmanlardaki ekiplere yönelik hazırladığımız bu eğitim ile çalışanların girişimcilik ekosistemiyle yakınlaşmasını ve kurum için fayda oluşturabilecek teknolojik trendleri yakından takip etmeye motive olmasını amaçlıyoruz. Girişimcilik ve mentorluğa dair kavramların aktarımının yanı sıra ekiplere girişimcilik bakış açısını yakalama ve uygulamalı olarak mentor deneyimi yaşama imkanı sağlıyoruz.

Eğitim
Girişimcilik
Tırnak

Geçmiş deneyimlerimiz ve öğrenimlerimizi katılımcı süreçlerle harmanlayarak her kurum özelinde ürettiğimiz özgün çözümlerle güçleniyoruz. 
 


Peki Sizin İçin Ne Yapabiliriz?Tırnak
bottom of page