top of page

İzmir Design Factory (IDF)

ORIGINN PNG.png
idyllic-plus-logo-img.png
ihhVL-J4_400x400.jpg
en1-medium-amblem-ing.png
Logo-mthub-tondo.png
esiad_logo.png
WhatsApp Image 2021-03-02 at 14.02.49 (2).jpeg

Yerel paydaşların, yerel kalkınma ve uluslararası ortaklıklar yoluyla, global pazarda rekabeti güçlendirmek için nitelikli insan kaynağı ve katma değeri yüksek proje ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tasarım, eğitim, araştırma odağında bir oluşumdur.

IDF oluşumu AB fonuyla desteklenen bir proje olarak serüvenine başlamıştır. IDF; Türkiye’deki üniversiteler, özel sektör, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bağlantısı olan esnek bir platformdur. IDF; Originn, EFTA, Porto Design Factory, Yaşar Üniversitesi, Matera Hub, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ve gelecekte kuracağı ortaklıklarla çok paydaşlı bir yapıya sahiptir.

bottom of page