top of page
Group 1_edited.jpg
mockup
codesignn_logo

Originnovation tarafından ortak üretim aracı ve inovasyon platformu olarak tasarlanan Co.designn, iş birliği içinde inovasyon tasarlama, yürütme, geliştirme ve yönetmeyi sağlar.

 

Program katılımcılarının proje ile etkileşimlerini arttırmayı amaçlayan dijital platformda; proje oluşturma, paylaşma ve arşivleme, proje teslim ve yorumlama, kullanıcılar arası etkileşim kurma ortamı sunulur.

Proje Oluşturma

Sosyal Etkileşim

Rapor ve İstatistikler

Proje Arşivi

Takım Çalışması

Dijital Özgeçmiş

bottom of page