top of page
cocreathon
AB
Logo_AB_BilgiMerkezleri
IKV_logo
OlaganustuDurumlardaDezenformasyon

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA DEZENFORMASYON

2 - 9 Ekim 2021

Olağanüstü durumlar, iletişim ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır ve toplumsal düzeyde iletişim kaynağı olan medya da olağanüstü durumları algılama ve mücadele sürecinde, bilginin kitlelere ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Medya, olağanüstü durumları meydana geldiğinde hatırlatmakta, organize olarak okuyucu / izleyicisini haberdar etmektedir.

 

Yaratıcı bir topluluk oluşturma niyetiyle kurguladığımız “Olağanüstü Durumlarda Dezenformasyon” co-creathonunda; design thinking metodunun uygulandığı bu deneyim sürecine dahil olan  4 farklı şehir ve 7 farklı üniversiteden 35 katılımcı, farklı disiplinlerden oluşan 6 takım olarak “Peki biz olağanüstü durumlarda dezenformasyonun önüne nasıl geçebiliriz?” sorusuna yanıt aradı.

 

Bu projelerle ilgili teslimler ise katılımcılar tarafından açık inovasyonu merkeze alan ve katılımcıların birbirlerinin araştırma ve fikir geliştirme süreçlerinden de beslenerek ortak üretime alan açan codesignn.co platformunda paylaşıldı.

Sarı Leke

35

Katılımcı

Sarı Leke

7

Üniversite

Sarı Leke

6

Takım

Sarı Leke

4

Farklı Şehir

bottom of page