top of page

Danışmanlık "Öğrenen Organizasyon Danışmanlığı"

Post- onun cam üzerinde

SADAKAT SİSTEMİ İYİLEŞTİRME VE YENİDEN TASARIMI

26 Hafta

Markaların hem yeni müşteri kazanma da hem de mevcut müşterileriyle olan iletişimlerini devam ettirmede ve marka bağlılığını artırmak için kullandıkları yöntemlerden bir tanesi de Sadakat Programlarıdır. Bu yaklaşım genelde markanın ürün veya hizmet karşılığında, müşterinin elde ettiği ilave kaynaklar, hediyeler veya haklar olarak özetleyebiliriz.  Sadakat Programlarını topluluk yönetimi çerçevesinde ele aldığımızda ilişki ağını, marka ve müşteri arasında fayda temelli kurulan ilişkiyle başlayan ve marka müşterilerinin de kendi aralarında kurabilecekleri ilişki bağlarının tümü olarak görebiliriz.

 

Sadakat Programı ile mevcut müşterileri ile olan ilişkisini güçlendirmek ve yeni müşteriler kazanarak sürdürülebilir ilişkiler kurmak isteyen paydaşımız bu program ile kazanılan on yılı aşkın tecrübeyi, kullanıcı deneyimini, veriyi günümüze taşıyarak müşteriler ve firma için anlamlı çıktılara, deneyimlere dönüştürmeyi hedefliyordu. Bu sebeple, mevcut sistemin hem operasyonel süreçler, hem arayüzler, hem de içerik olarak iyileştirilmesine ve bazı noktalarda yeniden tasarlanmasına ihtiyaç duyuluyordu.

 

Bu bağlamda paydaş için kurguladığımız 26 haftalık danışmanlık hizmeti kapsamında  firma çalışanlarının da dahil olduğu 6 haftalık Sadakat Sistemi İyileştirme ve Yeniden Tasarlamaya yönelik design thinking eğitimi verildi. Farklı deneyimlerden kişiler ile kurulan takımların kolaylaştırıcılar eşliğinde, proje sürecinde her hafta rutin olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ile takım içi etkileşimin kurulmasını sağlandı.

 

Temel yaklaşımımızın parçası olan bu etkileşim, proje sürecinde birbirimizden öğrenmek adına önemliydi.

 

Sürecin sonunda süreç içerisinde aldığımız kararlar neden-sonuç ilişkisinde anlattığımız ve stratejilerimizi sunduğumuz bir rapor hazırlanarak paydaşa iletildi.

bottom of page