top of page
Tunç Soyer Logo
sayfa 8 e eklenecek olan yeni görsel (1).jpg

DESTİNASYON YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI

6 Aralık 2022

11 farklı  büyükşehir belediyesinin turizm müdürlüklerinden temsilcilerin, sektör paydaşlarının, vakıf ve derneklerden temsilcilerin  ve yerel yönetimin katılımı ile "nasıl nitelikli turizm getirileri olan deneyimler sunabiliriz?" sorusu ekseninde kurguladığımız ve kolaylaştırıcılığını üstlendiğimiz çalıştayda Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı temele alınarak  katılımcıların ortak problemlerine ortak akılla  çözüm önerileri getirmesi amaçlandı. 87 katılımcının yer aldığı atölye çalışması moderatör ve kolaylaştırıcılar eşliğinde yürütüldü.

Takım - Şehir eşleşmeleri kapsamında her büyükşehir belediye temsilcisinin kendi şehrinin mevcut değerlerini anlatarak başlayan çalıştayda şehirlerin destinasyon yönetimi odağında tartışan katılımcılar, ilk olarak hedef kitlelerin beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sektörün temel problemlerini tanımladı, ardından bu problemlere farklı çözüm önerileri getirerek ortak bir strateji geliştirmeye çalıştılar.

 

Çalıştay öncesi ulusal ve uluslararası benzer örnek araştırmalarının yapılması, çalıştay sırasında ve sürecin metinsel & görsel raporlanması yapıldı.

bottom of page