top of page

UNDP ve İZKA paydaşlığında gerçekleştirilen “İzmir Kaynak Verimliliği Programı” için verilen tasarım hizmeti, kurumsal kimlik çalışması kapsamında logo tasarımı, renk ve tipografi seçimleri, logo uygulama kuralları, kurumsal kimlik ürünlerinin belirlenmesi, ürün üzeri logo uygulamaları, proje sloganının belirlenmesi ve logo kullanım yönlendirmesi kitapçığının oluşturulmasını içermiştir.

 

“İzmir Kaynak Verimliliği Programı”nın iki alt projesi olan “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Dijital Dönüşüm” projeleri için alt marka logo tasarımları yapılmıştır. Hizmet kapsamında belirlenen sosyal hedef ise program manifestosu ve marka karakterinin belirlenerek “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Dijital Dönüşüm” alt başlıklarında yapılan araştırmalar sonucunda konu hakkındaki farkındalığı arttırmak ve çağrışım yaratmaya yönelik özgün ürün tasarımının yapılmasıdır. 

Ağustos - Eylül 2021

bottom of page