top of page
Climathon Logo
EIT-Climate-KIC-EU-flag Logo
İBB Logo
AB_BilgiMerkezleri Logo
ESİAD Logo
Originn Amblem
Gdz Logo
Yaşar Logo
ESBAŞ Logo
031A1770.JPG

YEŞİL MUTABAKATA UYUM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Her yıl belirlenen temalar odağında süreç tasarımını, kolaylaştırıcılığını ve mekan sahipliğini yaptığımız Climathon’un program katılımcıları özel sektör temsilcileri, sivil toplum aktörleri, öğrenciler ve gençlerden oluşur. 

 

Bu bağlamda 2018’den beri İzmir temsilcisi olduğumuz, mekan sahipliğini yaptığımız ve yürütücülüğünü üstlendiğimiz Climathon’un 2022 yılındaki teması Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği & enerji tasarrufu ve  AB yeşil mutabakat olarak belirlendi. 

Originn’de gerçekleşen  ve 24 saat süren Climathon’da sürece dahil olan 43 katılımcı mentörler ve kolaylaştırıcılar eşliğinde “Kendi enerjisini kendi üretebilen kentler yaratmada güvenilir enerji döngüsüne nasıl katkıda bulunabiliriz?” sorusuna yanıt aradı.

Design thinking sürecinin kompakt olarak adapte edilmesiyle katılımcıların temalar odağında belirledikleri problemlere çözüm önerileri getirerek proje fikirleri geliştirdikleri bu fikir maratonunun sonunda 10 takımdan 10 farklı proje çıktısı elde edildi. Takımların yaptığı sunumların ardından sürdürülebilirlik ve kalkınma alanlarında uzman isimlerin yer aldığı jüriler tarafından değerlendirilen projeler sürecin sonunda ödüllendirildi. 

27 - 28 Ekim 2022

bottom of page