top of page
Çalışma Yüzeyi 3-100.jpg

Yeni neslin iş dünyasına girişiyle birlikte, günümüzde şirketler işveren markası olma hedefleri doğrultusunda mevcut ve potansiyel çalışanları tarafından nasıl algılandıklarını büyük bir önemle değerlendiriyor. İstihdam deneyimini markalaştırmak ve pazarlamak, bu şirketlerin temel amaçları arasında yer alıyor. İşveren markası olan şirketler, çalışanları aracılığıyla sosyal savunuculuk ve ağızdan ağıza iletişim ile şirketlerini tanıtma konusunda etkili bir konuma gelirler.

 

Paydaşımız, yıllardır işveren markası olma hedefleri doğrultusunda çeşitli etkinlikler, eğitimler ve iletişim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, yeni neslin beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak adına bir önceki yaz stajyerlerine yönelik 2022'de de iş birliğinde benzer bir design thinking eğitimi düzenlendi.

 

3-4 Ağustos 2023 tarihlerinde bu yılki yaz stajyerleriyle gerçekleştirilen design thinking eğitimi, yeni neslin ihtiyaç ve hedeflerini anlamak ve kurumsal beceriler kazandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

 

Eğitim sürecinde, stajyerlerin birbirleriyle olan samimiyetini artırmak için warm-up ve takım içi tanışma etkinlikleri düzenlendi.

 

Tasarlanan eğitim sürecinde, mevcut yaz stajı programının içeriğini iyileştirme, yeni deneyimler tasarlama ve iletişim stratejisi belirleme hedeflendi. Design thinking eğitimi kapsamında, "Yaz Staj Programını Nasıl İyileştirebiliriz?" sorusuna odaklanan 12 farklı departmandan 25 kişiden oluşan 5 takım, 5 farklı proje geliştirdi. Katılımcıların bu projeleri yaratıcı drama yöntemiyle sunmalarını sağlandı. Eğitim, katılımcıların yoğun ilgisi ve katkılarıyla başarıyla tamamlandı.

 

Eğitim sürecinde yer alan 12 farklı departmandan 25 stajyer, moderatör ve kolaylaştırıcılar eşliğinde "Employer Branding" konusu kapsamında belirlenen probleme odaklanarak, takımlar halinde çeşitli çözüm önerileri geliştirdi. 

 

Eğitimin sonunda, tüm süreç kapsamlı bir rapor haline getirilerek paydaşa iletilmiştir.

bottom of page