top of page
ICMPD Logo
EU_TR-flag Logo
STB Logo
ISTKA Logo
SII- Logo
AshokaTurkiye Logo
istasyonTEDU  Logo
KUSIF Logo
e4369a4e-d19d-4c71-bb9d-54e1ccf0fcac.png

Enhancer
Müşterek Projesi
Co.creations Yürütücülüğü

16 Ağustos 2023
1 Eylül 2023
20 Eylül 2023 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanan Müşterek Projesi, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği çatısı altında Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, TED Üniversitesi,  ASHOKA Türkiye ve Koç Üniversitesi tarafından yürütüldü. 

 

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini daha kapsayıcı hale getirerek mülteci girişimcilerin ve diğer toplumsal grupların daha fazla fırsata erişmesini sağlamak amacıyla yürütülen Enhancer - Müşterek Projesi, kapsayıcı girişimcilik destek mekanizmalarının oluşturulmasında rehberlik edip ekosistemdeki tüm paydaşları bir araya getirerek ortak bir öğrenme ve iş birliği ortamı sağlamayı amaçlanmıştır.

 

Bu proje kapsamında amaç, küresel olarak üretilen toolkitlerin (araç setlerinin) Türkiye'nin özel bağlamına uyarlamak için ihtiyaç duyulan bilgileri tespit etmekti. Farklı paydaşlar arasında etkileşimi teşvik eden ortak üretim atölyelerinde, kapsayıcı destek mekanizmalarının tasarımı ve çözüm önerileri tartışılmıştı.

 

Enhancer - Müşterek Projesi kapsamında 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen üç farklı ortak üretim atölyesinde, sosyal girişimcilik destek organizasyonlarının deneyimlerinden, mülteci ve göçmen girişimcilere odaklı program tasarımlarına kadar geniş bir yelpazede konuları ele almış ve çözüm stratejileri üretildi. 

 

Ortak Üretim Atölyesi 1, Türkiye'deki sosyal girişimcilik destek organizasyonlarının (SESO'lar) deneyimlerini ele alarak program tasarımı ve uygulamasındaki zorlukları incelemiş ve çözüm stratejileri önermiştir.

 

Ortak Üretim Atölyesi 2, mülteci ve göçmen girişimcilerin katılımcılarıyla gerçekleştirilerek programların katılımcı odaklı olması gerektiğini vurgulamış ve tasarım önerileri sunmuştur. 

 

Paylaşım Atölyesi (Ortak Üretim Atölyesi 3), global SESO'lar ve toolkit tasarımcılar bilgi ve deneyimleri paylaşma süreçlerine odaklanmış, kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir araç setlerinin önemini vurgulamıştır.

 

Bu proje, toplumsal farkındalığı artırmayı ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayarak Türkiye'deki sosyal girişimcilik alanında pozitif değişimler yaratma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. 

 

Enhancer - Müşterek Projesi'nin detaylarına ve elde edilen sonuçlara ulaşmak için projenin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.

bottom of page