top of page
cocreathon
cocreathon
Sanayi_ve_Teknoloji_Bakanlığı Logo
İZKA Logo
IUE+KREA Logo
mailgorsel_imalatsanayi.jpg

YARATICI ENDÜSTRİLER & İMALAT SANAYİ TASARIM MARATONU

İmalat sanayinin inovasyon ve rekabetçi farklılaşma, yaratıcı girişimcilerin ise sürdürülebilir iş modeli ihtiyaçları için ortak çalışarak çözüm üretmeleri amacıyla İZKA-Originn ortaklığı ile kurguladığımız ve Yaratıcı Endüstriler İçin Girişimcilik Programı’nın ikinci etabı olarak gerçekleşen Yaratıcı Endüstriler & İmalat Sanayi Tasarım Maratonu’nda katılımcılar; yaratıcı endüstriler İş birliğinde sürdürülebilir ve rekabetçi değer yaratma teması odağında fikir geliştirdi.

 

Tasarım Maratonu sürecine dahil olan, imalat sanayi aktörleri ve Nesta Yaratıcı Girişimcilik Programı’nı tamamlayan 21 girişimciden oluşan 31 katılımcı, maratonda takımlar halinde 4 gün boyunca, paydaş, koordinatör ve kolaylaştırıcılar eşliğinde proje konusu kapsamında tanımladıkları probleme takımlar halinde farklı çözüm önerileri getirdi.

 

Süreç; başlangıç toplantısı, mentör görüşmeleri, problem tanımı, fikir geliştirme ve son olarak final sunumları ile tamamlandı. Süreç içerisinde yapılan çalışma çıktıları ise, diğer takımların da etkileşimde bulunabileceği CoDesignn online platformunda paylaşıldı.

16 - 19 Aralık 2021

bottom of page