top of page

Danışmanlık "Öğrenen Organizasyon Danışmanlığı"

Post- onun cam üzerinde

YENİ NESİL ÇALIŞANLARIN,İŞE BAŞLAMA SÜRECİNİN YENİDEN TASARIMI

8 - 16 Ağustos 2022

Günümüzde, İşveren markası olma yolunda şirketler, mevcut ve potansiyel çalışanları tarafından nasıl algılandıklarını önemseyerek hareket eder. İstihdam deneyimini markalaştırmak ve pazarlamak bu şirketlerin temel hedeflerindendir. İşveren markası olan şirketler, çalışanları tarafından sosyal savunuculuk ve ağızdan ağıza iletişim ile şirketlerini tanıtır hale gelir.

 

İşveren markası olma hedefleriyle yıllardır farklı etkinlikler, eğitimler ve iletişim çalışmaları yürütmekte olan paydaşımız için yeni neslin ihtiyaç ve isteklerini anlamak için işveren markası odağında design thinking eğitimi kurgulandı. Katılımcılar, 1 aylık yaz stajı programında yer alan kişiler arasından seçildi. Tasarlanan uygulamalı Design Thinking eğitimi ile katılımcıların, firmanın işveren markası olma yolundaki deneyimini geliştirmesi ve fikirlerini sunmaları hedeflendi.

 

Fikir ve deneyim geliştirme sürecini iletişim başlığı altında tutarak firmanın görünürlük faaliyetlerine de destek sağlayacak çıktılar üretilmesi planlandı ve bu odakta “firma nasıl daha ilgi çekici bir iş yeri haline gelir?” ve “firmanın bilinirliği üniversite öğrencileri ve genç profesyonellere nasıl aktarılır?” sorularına yanıt arandı.

 

Design Thinking eğitimi sürecinde 12 farklı üniversite, 12 farklı bölüm ve 15 farklı departmandan gelen 25 stajyerden oluşan katılımcılar; moderatör ve kolaylaştırıcılar eşliğinde “Employer Branding” konusu kapsamında tanımladıkları probleme, takımlar halinde farklı çözüm önerileri getirdiler. Design Thinking eğitimi kompakt bir süreç olarak adapte edilerek önce anlama, empati ve problem tanımı; ardından fikir geliştirme ve prototip; son olarak final sunumu olmak üzere farklı aşamalardan ve takım çalışmalarından oluştu.

 

Eğitimin sonunda tüm süreç kapsamlı bir rapor haline getirilerek paydaşa iletildi.

bottom of page