top of page

İnovasyon Stratejisi Danışmanlığı

1-1-1024x500.jpg.webp

ÇALIŞAN MARKASI OLMA

16 Hafta

“Yeni neslin işe alım ve oryantasyon süreci deneyimini nasıl geliştirebiliriz?” sorusunun incelenmesi sonucunda, markanın geleceğe adaptasyonunun insan kaynağı ile olacağına inanılarak çıkılan bu yolda danışan firma için yeni nesiller ile projelerin geliştirilmesi ve potansiyelli projelerin firmanın mevcut yapısına entegre edilmesi hedeflendi.

 

Danışmanlık sürecinde araştırma, tasarı ve uygulama aşamalarından oluşan 4 aylık   proje süreci kurgulandı.

 

Projenin ilk aşaması olan araştırma sürecinde, ilgili literatür araştırması ve buna paralel olarak uzman çalışanlar ile konu odağında görüşmeler gerçekleştirildi ve rakip analizleri yapıldı.

 

Rakip firmaların İK özelinde neleri doğru yaptığı veya yapamadığı derlenerek paydaşın İK çalışmaları için fırsatları  tanımlanmasında kolaylaştırıcı olduk.

 

Stratejik İK yönetiminin basamaklarından biri olan yeniden yapılanma aşamasında; onboarding sürecinin projelendirilmesinde mevcut sistem, kurum içi görüşmeler ve odak grup eğitiminden edinilen iç görüler incelenerek acı noktalar belirlendi. Onboarding sürecinin proje ekibi ile birlikte var olan onboarding sistemine eklemeler yapılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

 

Süreç içerisinde firmaya yeni dahil olan çalışanların katılımcı olduğu design thinking eğitimi verildi. Takımlar halide ve içgörüler odağında fikir geliştiren genç çalışanlar 5 farklı proje fikri ile eğitim çıktılarına katkıda bulundu. Bu fikirler ise eğitimin ardından geliştirilerek projelendirildi. 

 

Danışmanlık sürecinin sonucunda oluşturulan projelerin kurum içi girişim projelerine dönüştürülerek markanın geleceğe taşınmasına destek olması hedeflendi.

bottom of page